หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2558
 
 
   ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา  (จังหวัด อุทัยธานี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
 
ที่ตั้ง : ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา ตั้งอยู่ที่103/1 หมู่ 8 บ้านเขาดาวเรืองตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี Tel. 0956373104
 
ข้อมูล : เป้าหมายดำเนินงาน เป็นแหล่งวิชาการให้กับชาวชุมชนในอำเภอสว่างอารมณ์ เน้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นหมอดิน ปราชญ์ชาวบ้านฯในการทำการเกษตรปลอดภัย ให้เป็นผู้นำองค์ความรู้ ไปสู่พื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ และขยายพื้นที่ไปในพื้นที่ใกล้เคียง และกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆที่ ให้ความสนใจ โดยศูนย์เรียนรู้ มีสถานที่ฝึกอบรม และมีสถานที่ฝึกปฎิบัติ รวมถึง ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนผู้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรที่ประสบปัญหาให้สามารถผ่านวิกฤตไปได้ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน - เพื่อเป็นแหล่งวิชาการ ข้อมูลการพัฒนา และเรียนรู้ของคนในชุมชน ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ - เพื่อเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมในการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวบ้านในและภายนอกพื้นที่ - เพื่อเป็นสถานที่สาธิต และผลิตและจำหน่าย มีรายได้หมุนเวียน - ให้บริการที่พักกับบุคลคลภายในและภายนอก
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 163 ท่าน