HOME
ITA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1922) 13 พ.ย. 2549
การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 พ.ย. 2549
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 10 พ.ย. 2549
การใช้บัตรเครดิตราชการ 10 พ.ย. 2549
การสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย [แบบ สน.สส.1-6] 10 พ.ย. 2549
การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับ "โครงการทัวร์สุขภาพ" 9 พ.ย. 2549
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 9 พ.ย. 2549
สำเนาวิทยุ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1910 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 9 พ.ย. 2549
มาตรการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1890) 8 พ.ย. 2549
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว1884) 8 พ.ย. 2549
การจัดทำงบการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (มท 0803/ว1885) 8 พ.ย. 2549
โครงการพนักงานส่วนตำบลดีเด่น (มท 0809.3/ว182) 7 พ.ย. 2549
การมอบ ประกาศเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและส่วนภูมิภาค ที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (มท 0810.3/ว291) 7 พ.ย. 2549
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0808.2/ว1875) 6 พ.ย. 2549
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0803/ว1852) 3 พ.ย. 2549
<< หน้าแรก...     1114      1115      1116      1117     (1118)     1119      1120      1121      1122     ....หน้าสุดท้าย >> 1123
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10