HOME
ITA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
ข่าวสาร อบต.
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด อบต.หนองหลวง   31 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)   3 พ.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   25 เม.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.   5 เม.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงฉบับที่ 2/2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2562   28 มี.ค. 2562 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงฉบับที่ 1/2562 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2561   28 มี.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดวันตรวจรับงาน จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่๓ (เชื่อมกับท่อเดิม) ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มี.ค. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันและเวลาออกรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ นอกพิ้นที่ในหมู่บ้านต่างๆ   18 ก.พ. 2562 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562   14 ก.พ. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง การปรับปรุงคู่มือประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญํติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต   31 ม.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   13 ธ.ค. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.   13 ธ.ค. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   13 ธ.ค. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   13 ธ.ค. 2561 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อการบริหารงานด้วยความสุขริต ป้องกันและต่อต้านการทุจริต   13 ธ.ค. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือ การดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   13 ธ.ค. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   11 ธ.ค. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   6 ธ.ค. 2561 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี 2562   6 ธ.ค. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   28 พ.ย. 2561 71
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10