หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2558
 
 
 
ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง การปรับปรุงคู่มือประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญํติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 09.31 น. โดย คุณ พิมพ์ชนก วะราหะ

ผู้เข้าชม 26 ท่าน