หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]เหมาซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บจ-๗๗๐๕ อน. จำนวน ๑ คัน [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการย้ายหอถังสูงประปาจาก หมู่ 3 มาติดตั้ง หมู่ 8 พร้อมก่อสร้างฐานถังสูง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กาวทาท่อ PVC ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]

  (1)