เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2558
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อครุภณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการย้ายหอถังสูงประปาจาก หมู่ 3 มาติดตั้ง หมู่ 8 พร้อมก่อสร้างฐานถังสูง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กาวทาท่อ PVC ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]

  (1)