เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ม.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าหมู่ที่ ๔ บ้านหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ม.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ๓,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 ธ.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ธ.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   13 ธ.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.   13 ธ.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   13 ธ.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   13 ธ.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อการบริหารงานด้วยความสุขริต ป้องกันและต่อต้านการทุจริต   13 ธ.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือ การดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   13 ธ.ค. 2561 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33